4-6 Nisan 2023
Sırbistan Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (B2B)
12-15 Eylül 2022
Fas Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (B2B)
21-24 Şubat 2022
İngiltere Sanal B2B Görüşmeleri
15-16 Nisan 2021
Dijital Dönüşüm ve İş Modelinin Dijitalleşmesi Eğitimi
17 Mart 2021
Aydınlatma Sektörü UR-GE Değerlendirme Toplantısı
27-28 Ocak 2021
Dijital Çağda Satış Teknikleri Eğitimi
12-13-14 Ağustos 2021
Dijital Pazarlama Eğitimi
20-21 Mayıs 2021
Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma Eğitimi