TULIPP HAKKINDA

TULIPP- Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi 22 sektör temsilcisinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir kümedir. Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” (UR-GE) kapsamında oluşturulmuştur. Proje ve küme, İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçı Derneğinin katkıları ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi, sürdürülebilir aydınlatma çözümlerinin dünya çapında geliştirilmesinde ülkemizin temsilcisidir. Gerçekleştirdiği faaliyetler ile tüm üyelerimize ağ oluşturma, yenilikçi ve teknolojik ürünleri geliştirme ve uluslararası projelerde çözümleri ile yer almak fırsatını sunmaktadır.

Konusunda uzman firmalar üretim yetenekleri, deneyimli uzman kadroları ile aydınlatma teknolojisinin gelişimi için çalışmaktadırlar.

İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Acil Aydınlatma gibi aydınlatmanın tüm alt sektörlerinin üreticilerinden bir araya gelen küme aynı zamanda aydınlatma tasarım ve aydınlatma uygulama konusunda da yine ülkemizin güçlü alt yapısı ile çözümler de sunabilmektedir.

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi kısa bir tanım ile ‘’aydınlatma konu başlığında ihtiyacınızı karşılayacak 22 uzman aydınlatma üreticisidir’’.

TÜRKİYE AYDINLATMA SEKTÖRÜ HAKKINDA

Türkiye'de aydınlatma sektörünün gelişimi ilk olarak 1960'lı yıllarda şeffaf ampul ve floresan üretimi ile başlamıştır. Sonraki yıllarda fikstür, balast ve diğer bileşenler ile ikincil parçaların ve aydınlatma araçlarının üretimi ile devam etmiştir. Konvansiyonel ve mekanik aydınlatma ekipmanları üretiminde önemli bir gelişme sağlanmıştır. Türkiye'de aydınlatma ekipmanları sektöründe 2000'li yıllardan itibaren ise yeni ve farklı bir gelişim kendisini göstermiştir.

Dünya ticaretinde serbestleşme, ithal ürünlerde özellikle Çin ile rekabet ve aydınlatma sektöründeki teknolojik gelişmeler, Türkiye aydınlatma ekipmanları sektöründe 2000'li yıllardan sonra yaşanan gelişmeleri önemli ölçüde şekillendirmiştir. Türkiye aydınlatma ekipmanları sektörü 2000'li yıllarda bir değişim geçirerek şeffaf ampul üretiminden vazgeçmek zorunda kalmış; sektördeki elektronik uygulamalara odaklanan fikstür üretimine yönelik bir yapıya geçiş yapmıştır. Ayrıca motorlu kara taşıtları için aydınlatma alanında üretim hızla büyürken, katma değeri yüksek fonksiyonel ve dekoratif aydınlatma araçlarının üretimine ağırlık verilmiştir.

BÜYÜK PAZAR, BÜYÜK DENEYİM

Aydınlatma ekipmanlarının iç pazar büyüklüğü 2013 yılında 2,45 milyar dolarken; 2014 yılında 2,59 milyar dolara ulaşmıştır. İç pazar 2015 ve 2016 yıllarında reel olarak büyürken dolar bazında daralmıştır. 2017 yılında reel olarak hızlı bir büyüme yaşayan pazar, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen 2,31 milyar dollar boyutuna ulaşmıştır. 2018 yılında reel olarak daralan ve 1,94 milyar dolara geriledi iç pazarın, bugün 2 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilmektedir.

BÖLGESEL TEDARİK MERKEZİ

Üretim konusunda oldukça tecrübeli olan Türkiye aydınlatma ekipmanları imalat sanayi, aynı zamanda katma değerli üretimde rekabetçidir. Üretimdeki rekabet gücü, öncelikle üretimin her alanında faaliyet gösteren yeterli sayıda üreticiden kaynaklanmaktadır. Üretim zincirinde gözle görülür bir gelişme sağlanmıştır. Sektör, üretimdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, mekanik ve elektrik yapıdan elektronik yapıya hızla dönüşümü sağlamaktadır. Bu dönüşüm sektörün tüm paydaşları tarafından tecrübe edilmektedir. Üretimdeki rekabet gücü Türkiye'ye aydınlatma ekipmanları sektöründe bölgesel üretim merkezi olma potansiyelini sağlamaktadır. Türkiye, bölge pazarları için Avrupa'ya göre daha düşük maliyet, Asya ülkelerine göreyse küçük parti üretiminde kalite, hız ve üstünlük sağlamaktadır.

STANDARTLARA UYGUN, NİTELİKLİ ÜRETİM

Türkiye'de aydınlatma ekipmanları imalat sanayi Avrupa Birliği kuralları ve normları çerçevesinde üretim yapmaktadır. Sanayinin tedarik, ürün ve atık yönetimi alanlarında AB normlarına uygun Bakanlık yönetmelikleri uygulanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre ve Atık Yönetmeliği, TSE tarafından kimyasallar ile ilgili ürün standartları ve yönetmelikleri ve Enerji Bakanlığı tarafından enerji verimliliği ile ilgili minimum standartlar, endüstride uluslararası standartlarda üretim için asgari koşulları oluşturmaktadır

GELİŞEN İHRACAT HACMİ VE DENEYİMİ

Aydınlatma ekipmanları sektörü son dönemde ihracatını artırmaktadır. İhracat ürünlerini ağırlıklı olarak dekoratif aydınlatma ürünleri oluşturmaktadır. Sektör, dünya markalarına fason üretim / ihracat yapan yapısına karşı her geçen gün kendi markalarını yaratmaya da başlamıştır. İnşaat sektörünün yurtdışındaki ticari faaliyetleri, aydınlatma ekipmanları ihracatına önemli katkı sağlamaktadır. Yakın ve komşu ülkelerin aydınlatma ekipmanları pazarları öncelikli pazarlar arasındadır.

TÜRKİYE'DE YATIRIM

Türkiye aydınlatma ekipmanları sektörünün iç talebindeki büyüme eğilimi, yakın ve komşu ülkelerin sağladığı potansiyel ve sektörün altyapısındaki gelişme ve üretimdeki rekabet gücü yabancı sermaye yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır. Sektör, yeni yatırımlar, teknoloji, üretim ve dağıtımda işbirliği, satın alma ve ortaklıklar gibi her seçenek için uygun bir potansiyele sahiptir.

TÜRKİYE AYDINLATMA SEKTÖRÜNÜN TEMEL GÖSTERGELERİ

İşletme sayısı 4.375
Toplam çalışan sayısı 25.500
Elektrikli aydınlatma imalat sanayinde üretim değeri 6,45 milyar TL'nin üzerinde
2020 Yılı Toplam İhracat 466.02 milyon dolar
Elektrikli aydınlatma ekipmanları ihracatında en büyük iki alt ürün grubundan biri aydınlatma cihazlarıdır ve değeri 230 milyon dolardır
Toplam elektrikli aydınlatma ekipmanları ithalatı 615,37 milyon dolar
Elektrikli aydınlatma ekipmanları için Türkiye'nin ihracat pazarları dört gruptan oluşmaktadır. Birinci grupta Avrupa ülkeleri yer almaktadır
20'den fazla ülkede ihracat faaliyeti gerçekleştirilmiştir